Tamara Prekalj

Sudski tumač i prevoditeljica za talijanski jezik

Usluge prijevoda

Stručni i kvalitetni prijevodi s ovjerom ili bez ovjere s talijanskog na hrvatski jezik te s hrvatskog na talijanski jezik:

 • isprava (domovnice, potvrde o nekažnjavanju, smrtni list, rodni list, potvrde o prebivalištu, vjenčani list, diplome, svjedodžbe itd.) rješenja, ugovori itd.
 • općih tekstova (marketinških i promotivnih tekstova, životopisa, internetskih stranica itd.)

Koja je razlika između ovjerenih i neovjerenih tekstova?

Ovjereni prijevodi

Ovjerom prevedene isprave sudski tumači potvrđuju istovjetnost prijevoda s njegovim izvornim primjerkom. Ovjereni prijevod mora sadržavati tekst potvrde, mjesto i datum prijevoda, broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera odnosno potpis i otisak pečata sudskog tumača.

Ovjereni prijevodi službene su isprave koje se mogu upotrijebiti u Hrvatskoj i u inozemstvu. Svoju ispravu možete dostaviti digitalno ili osobno na procjenu. Izvorni primjerak ili preslika ovjerena od javnog bilježnika uvezuje se s prijevodom koji sudski tumač mora potpisati i ovjeriti svojim žigom.

Neovjereni prijevodi

Svakom se tekstu pristupa ozbiljno i strukturirano. Nakon temeljitog proučavanja tematike prelazi se na prevođenje, zatim na provjeru teksta i jezičnu prilagodbu. Usprkos tome što takav prijevod ne zahtijeva ovjeru, posvećuje mu se iznimna pažnja i preciznost.

Cijene i obračunske jedinice

U skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).
Navedeno odgovara obračunskoj jedinici jedne kartice koja se sastoji od 1500 znakova bez praznina.

Također, kartica se može izračunati po broju riječi. Jedna kartica sastoji se od 250 riječi.

Metode obračuna gotovo se potpuno podudaraju.

Visina nagrade iznosi:

 • za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto
 • za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku
 • za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto
 • za ovjeru teksta obračunava se 30 % na cijenu obavljenog prijevoda
 • za hitan prijevod obračunava se 50 % na cijenu obavljenog prijevoda.

Peuzeto sa: Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Ukratko, cijena ovjerene kartice iznosi 150,00 kn, a neovjerene 100,00 kn.

Ako je riječ o većim količinama tekstova možete ostvariti pravo na popust.
Pošaljite tekst porukom elektroničke pošte, ispunite online obrazac ili ga osobno dostavite na procjenu.

Izračunajte sami broj kartica

 1. Otvorite Wordov dokument (Office 2019).
 2. Označite tekst (Ctrl + A za odabir čitavog dokumenta).
 3. Na dnu stranice nalazi se brojač riječi. Klikom na njega otvorit će se prozorčić s detaljnim podacima o dokumentu (broj stranica, riječi, znakova bez praznina, znakova s prazninama, odlomaka te broj redaka).
 4. Podijelite broj znakova bez praznina s 1500 i dobit ćete broj kartica.

Tekst možete također kopirati i zalijepiti u obrazac u nastavku, odabrati opcije koje Vas zanimaju i izračunati približnu cijenu kartice u kunama.
Ako je riječ o .pdf ili nekom drugom formatu, javite mi se za procjenu.
Na raspolaganju sam za sva pitanja!

IZRAČUN KARTICE

Smjer prijevoda:

Vrsta prijevoda:

Kopirajte tekst u polje

Približna cijena teksta u kunama: